Chord/Tab song: Chuyện ngày cuối năm - Hàn Sinh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chuyện ngày cuối năm - Hàn Sinh - (1. Cuối năm ngồi tính lại sổ [Em] đời Ba trăm ngày [D] hơn đ...)

3 years ago150 Ballade Hàn Sinh Sheet
--
1. Cuối năm ngồi tính lại sổ [Em] đời
Ba trăm ngày [D] hơn đã qua mất [G] rồi
Đời [Em] mình lại tay trắng [Am] tay
Công danh thì chưa được [G] thấy
Năm tháng [C] dài vẫn còn bôn [B7] ba

2. Cuối thu vừa mới gặp bạn [Em] lòng
Đông sang được [D] tin người em lấy [G] chồng
Bạn [Em] bè dăm ba đứa [Am] thôi
Nhưng chim trời lan bạt [G] gió
Xuân mới [B7] về riêng một mình [Em] ta

ĐK: Xuân ơi, xuân lại [G] đến
Đau thương xin ngủ [Am] yên
Tình xuân [D7] cho ấm lương [G] duyên
Năm [Em] cũ đã đi [Am] qua
Vận may chưa tìm [Em] tới
Cho muôn người vui trọn tình [B7] xuân

3. Cuối năm ngồi tính lại sổ [Em] đời
Công danh, lợi [D] duyên, một năm lỡ [G] rồi
Chuyện [Em] đời là mây nước [Am] trôi
Xuân ơi, mùa xuân này [G] tới
Trên gác [B7] nghèo mơ mộng nở [Em] hoa

Chords List

Chord: Chuyện ngày cuối năm - Hàn Sinh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like