Chord/Tab song: Chim Chìa Vôi - Phan Nhân

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chim Chìa Vôi - Phan Nhân - (Cái đầu thon [F]nhỏ,cái mỏ mảnh [Gm]mai Lưng màu tro [Dm]bếp...)

6 years ago371 Fox Phan Nhân
--
Cái đầu thon [F]nhỏ,cái mỏ mảnh [Gm]mai
Lưng màu tro [Dm]bếp đuôi dài vễnh [C]ra.
Cái [C7]bụng trắng nõn trắng [F]nà
Ấy cái [C7]bụng trắng nõn trắng [F]nà.
Cớ [Gm]chi người[Dm] gọi gọi chim [C]là là chìa [F]vôi.
 
Tìm [Bb]gì,tìm gì quanh giậu mồng [C]tơi
Tìm [Bb]gì quanh giậu mồng [C]tơi.
Sao [Dm]chim chẳng [C]giúp
Giúp bà [Dm]tôi [C]bà tôi têm [F]trầu.
 
Tìm [Bb]gì,tìm gì quanh giậu mồng [C]tơi
Tìm [Bb]gì quanh giậu mồng [C]tơi.
Sao [Dm]chim chẳng [C]giúp
Giúp bà [Dm]tôi [C]bà tôi têm [F]trầu.

Chords List

Chord: Chim Chìa Vôi - Phan Nhân - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like