Chord/Tab song: Chạy Tìm Ai

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chạy Tìm Ai - (Gửi [G]tôi vào đám mây, chạy [C]tìm theo Gửi [G]tôi vào lời ...)

a year ago463 giang.
--
Gửi [G]tôi vào đám mây, chạy [C]tìm theo
Gửi [G]tôi vào lời ca, chạy [C]tìm theo
[G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha. [G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha
Gửi [G]tôi vào cơn nắng, chạy [C]tìm ai
Gửi [G]tôi vào bóng đêm, chạy [C]tìm ai
[G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha. [G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha

Chords List

Chord: Chạy Tìm Ai - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like