Hợp âm - tab: Chạy Tìm Ai - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Chạy Tìm Ai - (Gửi [G]tôi vào đám mây, chạy [C]tìm theo Gửi [G]tôi vào lời ...)

a year ago403 giang.
--
Capo 3
Gửi [G]tôi vào đám mây, chạy [C]tìm theo
Gửi [G]tôi vào lời ca, chạy [C]tìm theo
[G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha. [G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha
Gửi [G]tôi vào cơn nắng, chạy [C]tìm ai
Gửi [G]tôi vào bóng đêm, chạy [C]tìm ai
[G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha. [G]Ha ha ha hà , [C]ha ha ha

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Chạy Tìm Ai - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích