Hợp âm - tab: CHÀNG ĐIÊN - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: CHÀNG ĐIÊN - ([Am] Buồn buồn, ngồi hát vu [F] vơ. [G] Mong sao em mau đến ...)

a year ago495 Rock Nguyễn Anh Kiên
--
Intro: [Am] [G] [F] [E]
[Am] Buồn buồn, ngồi hát vu [F] vơ. [G] Mong sao em mau đến [E] gần.
[Am] Buồn buồn, ngồi giữa sương [F] đêm, [G] Thét vang, [E] cho đêm dài qua [Am] mau.
[Am] [G] [F] [E]
[Am] Buồn buồn, ngồi đếm sao [F] đêm. [G] Sao ơi, sao bay khắp [E] trời.
[Am] Từng chiều, ngồi đứng trông [F] em. [G] Dẫu cho, [E] em không về qua [Am] đây.
ĐK:
[Am] Có phải ! Anh là Chàng [G] Điên ? [F] hay Anh đã yêu [E] Em ?
[Am] Có phải ! Anh là Chàng [G] Điên ? [F] hay Anh đã yêu [E] Em !
Gian tấu:
[Am] [G] [F] [E]
[Am] Buồn buồn, ngồi đếm sao [F] đêm. [G] Sao ơi, sao bay khắp [E] trời.
[Am] Từng chiều, ngồi đứng trông [F] em. [G] Dẫu cho, [E] em không về qua [Am] đây.
[Am] Có phải ! Anh là Chàng [G] Điên ? [F] hay Anh đã yêu [E] Em ?
[Am] Có phải ! Anh là Chàng [G] Điên ? [F] hay Anh đã yêu [E] Em !
Out tro:
[Am] [G] [F] [E]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: CHÀNG ĐIÊN - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích