Hợp âm - tab: Cha - Bắc Sơn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Cha - Bắc Sơn - (1. Chạy gần tới [Am] nhà mùi cá kho đã [F] dậy Mình lạnh cón...)

Available on
--
1. Chạy gần tới [Am] nhà mùi cá kho đã [F] dậy
Mình lạnh cóng [Dm] tay cơn [Em] đói réo trong [Am] lòng
Em với [C] chị [Em] vừa đi vừa [Am] chạy
Cùng tranh [G] nhau kịp [E7] để ngồi [Am] mâm.

Em ngồi bên [D] cha chị ngồi bên [Am] mẹ
Không [G] ai được giành của [Am] ai
Bới chén cơm cho [Em] đầy để ta [Am] và đua cho [F] lẹ
Nghe hạnh phúc reo [G] mừng như [E7] tiếng chim [Am] ca.

2. Bữa cơm nào cũng [Am] vậy khi tộ cá kho ráo [F] trọi
Mẹ lại ngó [Dm] cha cha [Em] nói tép tôm chia [Am] phần để nuôi cò
Em với [C] chị [Em] mình không hề [Am] chịu
Mà nghĩ thương [F] cha thương [E7] cả cánh đồng [Am] hoa.

Mùa hạ qua [D] mau mùa thu tàn hôm [Am] nào
Mùa [G] đông se lạnh tới [Am] đâu
Bới chén cơm con cho [Em] đầy để con [Am] và đua cho [F] lẹ
Còn cha cột chiếc khăn [G] rằn cha [E7] mải miết đồng [Am] sâu.

ĐK:
Cha [Dm] ơi cha [G] ơi hỡi cha [C] ơi [Am]
Cha đứng dưới [Em] nước cha cày ruộng [Am] nước
Quần cha do [C] cao [A7] áo bà [Dm] ba
Điếu thuốc [Am] vòng [G] cha lạnh [Am] run
Vậy mà tay cha rỗ [G] sũng vai đeo cái đục [C] mướp
[D] Khi lũ đỉa [Am] trâu nó thèm [Dm] máu hút cha bầm [F] chân
Buổi chiều [E7] mưa nơi thửa ruộng [Am] bưng.

Em với [C] chị
[D] Đứng nơi dưới [Am] thấp
Ngước nhìn [G] cha như pho [Em] tượng đồng [Am] đen
Em với [C] chị lớn [D] lên mới [Am] biết
Trong trái tim người [G] con
Chẳng [Em] phai lợt tình [Am] thương.

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Cha - Bắc Sơn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích