Chord/Tab song: can i bwu forever - Uyên Phương Đặng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: can i bwu forever - Uyên Phương Đặng - (Dù [C]mây có đen như [F]mực này Dù [Dm7]mưa có thấm ướt [G]v...)

5 months ago46 Uyên Phương Đặng
--
Dù [C]mây có đen như [F]mực này
Dù [Dm7]mưa có thấm ướt [G]vai này
thì [Em]tôi vẫn [G]luôn có [Dm7]em [G]bên cạnh [C]tôi
 
Xin [C]chào ánh nắng ban mai
cô [F]là hơi ấm trên vai
suốt [C]ngày cô gác thật oai
mà [Dm7]tôi vẫn không mỏi [Fm]mệt.
Cho [C]dù tôi có bên ai
tim [F]này dù vỡ thành hai.
Tình [Em]mình dù có dừng [Am]lại
thì [F]nàng vẫn bên cạnh [C]tôi
 
Dù [C]mây có đen như [F]mực này
Dù [Dm7]mưa có thấm ướt [G]vai này
thì [Em]tôi vẫn [G]luôn có [Dm7]em chở [E7]che
Và dù [C]đêm có trôi qua [F]thật lâu
Cơn [Dm7]đau cứa tim tôi [G]thật sâu
thì [Em]vào cuối [G]đường, vẫn có [Dm7]em [G]bên cạnh [C]tôi
 
 
Nàng [C]là những tháng ngày mơ
Nàng [F]là những sáng chiều ngơ
Nàng [C]làm tôi viết thành thơ,
bao nhiêu [Dm7]lần tôi cũng chẳng [C]biết.
Cho [C]dù tôi có bên ai
Lòng [F]này dù có chia hai
Lỡ [C]như ta phải dừng lại
Nàng [Dm7]vẫn sẽ [G]luôn cạnh [C]tôi.

Chords List

Chord: can i bwu forever - Uyên Phương Đặng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like