Chord/Tab song: Bình Yên Đêm Giáng Sinh - Nhạc Ngoại Lời Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bình Yên Đêm Giáng Sinh - Nhạc Ngoại Lời Việt - ([G]Đêm ngàn vì [Em]sao sáng trên bầu [Am]trời Tỏa lung [D]li...)

8 months ago158 Disco
--
[G]Đêm ngàn vì [Em]sao sáng trên bầu [Am]trời
Tỏa lung [D]linh mừng Chúa Giáng [Bm]Sinh
Ban phúc [Em]lành cho nhân [Am]thế yên [D7]bình.
[G]Đêm đàn trẻ [Em]thơ hát ca nô [Am]đùa
Bài ca [D]thánh cất lên vang [Bm]vang
Cho mỗi [Em]nhà niềm hạnh [Am]phúc dâng [D7]tràn.
 
Hòa bình về khắp muôn [Em]nơi không khổ [B7]đau, không sầu [C]lo
Không buồn [G]phiền và ưu [C]tư. [D7]
 
[G]Đêm bình yên [D]đến trong từng câu [Em]ca
Mừng có [Bm]Chúa Giáng Sinh xuống [C]trần
Ôi đêm tuyệt [Am]vời và hạnh [D]phúc xóa tan giá băng mùa đông
[G]Đêm cầu mong [D]những gia đình yên [Em]vui
Cùng quỳ [Bm]xuống dưới chân giáo [C]đường
Xin cho hòa [Am]bình về muôn [D]nơi nguyện xin [D7]Chúa an [G]lành.

Chords List

Chord: Bình Yên Đêm Giáng Sinh - Nhạc Ngoại Lời Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like