Chord/Tab song: Bất tận tình em - Vũ Đình Minh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bất tận tình em - Vũ Đình Minh - (Rồi sẽ [Dm] đến một ngày anh không [Gm] đến [Bb] Đến một [C]...)

a year ago274 Vũ Đình Minh
--
Rồi sẽ [Dm] đến một ngày anh không [Gm] đến [Bb]
Đến một [C] ngày trời cạn nắng tan [F] mưa
Rồi sẽ [Dm] đến một [C] ngày tan núi [Gm] lửa
Tan giấc [C] mơ [Bb] đêm quay quắt dại [A7] khờ.
 
Em chợt [Dm] nghĩ rồi chợt [C] buồn chợt khóc
Chợt hờn [Gm] ghen chợt trách [C] cứ khổ [F] đau
Chợt thao [Dm] thức [C] chợt một mình day dứt
Rồi bặt [Gm] câm như niệm [A7] khúc siêu [Dm] cầu.
 
Có lẽ [Bb] nào có lẽ nào em mặc kệ em [F] đau [Gm]
Mặc đời hư không mặc người sương [Dm] khói
Mặc ngày lê [Gm] thê mặc sầu khắc [A7] khoải
Mặc vô ngôn lay lắt cuộc trốn [Dm] tìm.
 
Nhưng em [Gm] tin nhưng em tin hơn hẳn một niềm [Dm] tin
Sự vững [Gm] bền có trong niềm tinh [Dm] khiết
Nên dẫu [A7] vắng đến tận cùng tha [Gm] thiết
[A7] Vẫn nồng nàn bất tận một tình [Dm] em.

Chords List

Chord: Bất tận tình em - Vũ Đình Minh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like