Chord/Tab song: Bài Hát Chưa Biết Đặt Tên Gì? - Michelle Ngn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bài Hát Chưa Biết Đặt Tên Gì? - Michelle Ngn - ([Am7]Đôi ba lần gặp gỡ Chẳng [D7]tin vào tình yêu nữa Chẳng ...)

5 months ago206 Michelle Ngn
--
[Am7]Đôi ba lần gặp gỡ
Chẳng [D7]tin vào tình yêu nữa
Chẳng [Gmaj7]muốn nhớ nhưng biết yêu rồi lại phải [Em7]đau sau mỗi cuộc tình
[Am7]Yêu thì vui thật đấy, nhưng [D7]chia ly thì đâu dễ
Chẳng [Gmaj7]muốn mất thêm thời gian buồn thật [Em7]lâu sau mỗi cuộc tình
[Am7]Yêu thì yêu mà đau thật đau, ngồi [D7]cau mày suy tư
[Gmaj7]Yêu làm chi rồi sau làm mi phải [Em7]kêu: "eo ơi đau phết mày ạ"
[Am7]Bao lần yêu lần đương mà [D7]suy hoài suy vẫn chưa khổ đơn
Thì thôi tạm [Gmaj7]ngưng đừng yêu đừng đương rồi sẽ tổn [Em7]thương trái tim mong manh này
Muốn [Am7]có ai yêu nhưng sợ [D7]đau sợ sau này u buồn
Nếu [G]thế thôi yêu be love youself[Em7] more than ever
Muốn [Am7]khóc đâu sao cause i don't [D7]have the heart of stone
Biết [G]thế không yêu thì đâu cần [Em7]tiếc cho một mối tình
[Am7]Ta đa đí đa [D7]đa đí đa đa đí đa
Đâu cần [G]tiếc cho một mối [Em7]tình
[Am7]Ta đa đí đa [D7]đa đí đa đa đí đa
Đâu cần [Gmaj7]tiếc cho một mối [Em7]tình
[Am7]Đôi ba lần gặp gỡ
Chẳng [D7]tin vào tình yêu nữa
Chẳng [Gmaj7]muốn nhớ nhưng biết yêu rồi lại phải [Em7]đau sau mỗi cuộc tình
[Am7]Yêu thì vui thật đấy, nhưng [D7]chia ly thì đâu dễ
Chẳng [Gmaj7]muốn mất thêm thời gian buồn thật [Em7]lâu sau mỗi cuộc tình.

Chords List

Chord: Bài Hát Chưa Biết Đặt Tên Gì? - Michelle Ngn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like