Chord/Tab song: Ba bà đi bán lợn con - Lê Cao Phan

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ba bà đi bán lợn con - Lê Cao Phan - (Ba [Am] bà đi bán lợn con Bán đi chẳng [C] được lon ton chạy...)

5 years ago387 Slow Rock Lê Cao Phan
--
Ba [Am] bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng [C] được lon ton chạy về
Ba [Em] bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được chạy về lon [Am] ton

Ba [Am] thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc [C] lợn cho kêu rồi cười
Ba [Em] thằng cu tí học lười
Trốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn [Am] heo

Chords List

Chord: Ba bà đi bán lợn con - Lê Cao Phan - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like