Chord/Tab song: Anh Về Với Em - Trần Thiện Thanh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Anh Về Với Em - Trần Thiện Thanh - (Anh về với [D]em, như chim liền [Em]cánh như [A7]cây liền [D...)

--
Anh về với [D]em,
như chim liền [Em]cánh như [A7]cây liền [D]cành.
Như đò với [Bm]sông,
như nước xuôi [Em]dòng vào [A]lòng biển [D]xanh. [D7]
[Em]ơi trăng còn [Em]sáng nên tình [A7]yêu vẫn còn [D]mang,
[Em]ơi sương còn [Em]xuống nên tim [A7]côi mong sưởi [Bm]ấm.
Ta xa nhau lâu [A7]rồi,
ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi...
Anh về với [D]em,
mai ta lại [Em]cách xa nhau muôn [D]trùng.
Bao ngày nhớ [Bm]nhung,
vơi hết tâm [Em]sự vừa [A]cạn một [D]đêm.
Sao em anh lại [Em]khóc khi anh [A7]ra đi vì [D]em?
Hay chăng ân tình [Em]lớn hơn không [A7]gian đôi mình [Bm]cách?
Mai nay anh đi [A7]rồi,
mai nay anh đi rồi, mai [Gm]nay anh lại [D]đi...
Không trách em yếu [A7]mềm khi con tim đơn [D]côi.
Không muốn em dối [A7]lòng khi mang mang buồn [Bm]tủi.
Anh muốn em hiểu [Em]rằng đời chiến sĩ phong [D]sương,
Nên một lần về [Bm]thăm bằng vạn ngày gần [Em]nhau.
[Em]biết không những [A7]chiều, khi sương thu giăng [D]giăng,
Anh nhớ xưa chúng [A7]mình hay đi trên đường [Bm]vắng,
Anh nhớ xưa một [Em]lần lặng ngắm ánh mây [D]trôi
Làm [Em]người yêu lính [A7]chiến mấy ai trọn [D]đôi....
Bây [A]giờ cách [D]xa,
chim kia lìa [Em]cánh cây [A7]kia lìa [D]cành.
Bây giờ cách [Bm]xa, đôi lứa đôi [Em]miền nhạt [A]nhòa chiều [D]mưa
Xin cho ân tình [Em]sẽ bao la [A7]như sương đầu [D]núi,
Xin cho ân tình [Em]sẽ không [A7]tan mau như bọt [Bm]nước.
Anh đi anh lại [A7]về,
em ơi tơ duyên đầu, xin [Gm]trăm năm bền [D]lâu...
Anh đi anh lại [A7]về,
em ơi tơ duyên đầu, xin [Gm]ghi trong lòng [D]nhau...

Chords List

Chord: Anh Về Với Em - Trần Thiện Thanh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like