Chord/Tab song: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (nhạc Hoa lời Việt - Thiên Tú)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (nhạc Hoa lời Việt - Thiên Tú) - (Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà. Người hãy [G]nói...)

2 years ago3234 Ballade
--
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Người hãy [G]nói rằng anh đã sai ở [D]đâu.
Một điếu [Em]thuốc cô đơn lắm.
Uống cho [Bm]say chẳng thể quên.
Vẫn mình [C]anh trong đêm nước [D]mắt không ngừng rơi [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Vì anh [G]yếu mềm khi vắng bóng hình [D]em.
Người đã [Em]hứa yêu thương mãi.
Cứ ngu [Bm]ngơ anh vẫn tin.
Phải làm [C]sao thoát được lưới [D]tình em đã giăng [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Giờ anh [G]quá buồn bao nhớ thương cuồng [D]quay.
Dù anh [Em]đã đã giải thích.
Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.
Có phải [C]chăng yêu thương [D]giờ đã phai màu [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Từ khi [G]vắng người anh mất đi niềm [D]tin.
Còn đâu [Em]nữa thương với nhớ.
Tâm chân [Bm]tình em đánh rơi.
Biết tìm [C]đâu yêu thương [D]giờ này hóa băng [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Người hãy [G]nói rằng anh đã sai ở [D]đâu.
Một điếu [Em]thuốc cô đơn lắm.
Uống cho [Bm]say chẳng thể quên.
Vẫn mình [C]anh trong đêm nước [D]mắt không ngừng rơi [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Vì anh [G]yếu mềm khi vắng bóng hình [D]em.
Người đã [Em]hứa yêu thương mãi.
Cứ ngu [Bm]ngơ anh vẫn tin.
Phải làm [C]sao thoát được lưới [D]tình em đã giăng [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Giờ anh [G]quá buồn bao nhớ thương cuồng [D]quay.
Dù anh [Em]đã đã giải thích.
Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.
Có phải [C]chăng yêu thương [D]giờ đã phai màu [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Từ khi [G]vắng người anh mất đi niềm [D]tin.
Còn đâu [Em]nữa thương với nhớ.
Tâm chân [Bm]tình em đánh rơi.
Biết tìm [C]đâu yêu thương [D]giờ này hóa băng [Em].
 
Người yêu [Em]dấu ơi xin chớ xa anh [Em]mà.
Giờ anh [G]quá buồn bao nhớ thương cuồng [D]quay.
Dù anh [Em]đã đã giải thích.
Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.
Có phải [C]chăng yêu thương [D]giờ đã phai màu [Em].

Chords List

Chord: Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không (nhạc Hoa lời Việt - Thiên Tú) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like