Hợp âm - tab: Anh Ba Hưng - Trần Kiết Tường - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Anh Ba Hưng - Trần Kiết Tường - (Có anh Ba [Am] Hưng Vốn thiệt nông dân Đi lính hơn năm [Dm] ...)

--
Có anh Ba [Am] Hưng
Vốn thiệt nông dân
Đi lính hơn năm [Dm] trường
Vừa mới được huân [Am] chương
Thằng Sáu thấy anh nó mừng
Thiệt thằng nhỏ xíu mà [Dm] khôn
Nó khen nó khen anh hoài
Nó nói rằng anh có [Am] tài
Nó nói mới một năm nay
Mà anh đã [C] bắn
Giết Tây hơn trăm [Am] thằng
Diệt trừ quân Pháp sài [Dm] lang
Diệt trừ Đế quốc sài lang
Nó vô nó [C] bắn, phá tan xóm [Am] mình
Láng giềng hỏi thăm sự [Dm] tình
Tôi [E7] nói có anh Ba [Am] Hưng

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Anh Ba Hưng - Trần Kiết Tường - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích