Sheet of song: Núi Đôi - Thiên Tuế - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Núi Đôi - Thiên Tuế - PDF - (Ơ [C] kìa, có quả núi [Dm] đôi Ai [G] mà nỡ để nàng [G7] ngồ...)

2 months ago62 Thiên Tuế Sheet
Maybe you like