Sheet of song: Lời em hát - Nguyễn Hoàng Đô,Lệ Thủy - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời em hát - Nguyễn Hoàng Đô,Lệ Thủy - PDF - (1. Khi ngồi [G] hát chuyện [Em] yêu thương tan [G] vỡ Nghe b...)

3 years ago730 Sheet
Maybe you like