Hợp âm: G#7sus4 - G sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#7sus4 - G sharp dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: G# C# D# F# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

G#7sus4

(G sharp dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtG# C# D# F#Cấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Ab7sus4 ;

Hợp âm [G#7sus4] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 4 6 4 4] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [G#7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [G#7sus4]

Hợp âm: G#7sus4 - G sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele