Chord: Fm7b5 - F minor seventh flat five - Composition Fingers

Learn Chord guitar/ukulele: Fm7b5 - F minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Nodes: F G# B D# - Interval Structure: R m3 m5 m7

Fm7b5

(F minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtF G# B D#Cấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Fº7 ; F1/2dim ; F1/2dim7 ; Fm7(b5) ; Fm7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 3 4 4 4] - Intermediate
[x 8 9 8 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Fm7b5]

Chord: Fm7b5 - F minor seventh flat five - Composition and Fingers - Guitar/Ukulele