Hợp âm: Db7sus2 - D flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db7sus2 - D flat dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Db Eb Ab B - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

Db7sus2

(D flat dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtDb Eb Ab BCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan C#7sus2 ;

Hợp âm [Db7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 4 4 4] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Db7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Db7sus2]

Hợp âm: Db7sus2 - D flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele