Hợp âm: D#º7 - D sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#º7 - D sharp diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: D# F# A C - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

D#º7

(D sharp diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtD# F# A CCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế D#º ; D#dim ; D#dim7 ; D#dim/6 ; D#dim(add6) ;Hợp âm liên quan Ebº7 ;

Hợp âm [D#º7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 1 2] - Intermediate
[x 6 7 5 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#º7]
Other [Ukulele] finger positions of [D#º7]

Hợp âm: D#º7 - D sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele