Hợp âm: Baug - B augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Baug - B augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: B D# G - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Baug

(B augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtB D# GCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Baug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 0 0 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Baug]
Other [Ukulele] finger positions of [Baug]

Hợp âm: Baug - B augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele