1. Cùng ngồi bên [A] nhau, dưới ánh [Bm] trăng, ta đùa [C#m] vui vang tiếng [E] cười, suốt đêm [D] thâu, để yêu [Bm] thương tràn ngập con [A] tim. Còn lại trong [D6] ta những ước [C#m] mơ, đẹp nên [Bm] thơ với ân [E] tình lòng hân [C#m] hoan khi [D] còn hoài gần [A] nhau. ĐK 1: Nhớ [D] mãi ngày hôm [C#m] nay, khi ta [Bm] còn bên [A] nhau. Ngày [Bm...