Hãy xót thương cho phận má [Dm] hồng [F] Ðời hoa trước [Dm] gió biết hướng nào [C] mong [Gm] Làm thân con [C] gái biết bến nào [F] trong Biết [Gm] sông nào ước [C] nguyện cho [F] lòng mình trao [A7] duyên. Xin cố quên đi chuyện ân [Dm] tình [F] Dù em vẫn [Dm] biết sẽ phải buồn [C] tênh [Gm] Dù em vẫn [C] biết luyến tiếc nhiều [F] thêm Nhưng có...