Những ngày xa quê [Am] hương là những ngày mang đau [F] thương Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau [E7] khổ Một [Dm] ngày không nắng [Am] ấm và một ngày không mưa [E] rào Một ngày thiếu hơi [E7] thở của đồng cỏ nước Việt [Am] Nam. Đất nào sinh ra [Am] tôi mẹ hiền nào cưu mang [F] tôi Miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa [E] rồi Này...