1. Em ở nơi [Em] nào, có [B7] còn mùa xuân không [Em] em Rừng ngàn lá [G] gió, từng [D] đêm nhắc nhở thì [Em] thầm. Nắng ở trên [D] đầu, nắng trong lòng [Am] phố, Gió ở trên [B] non, gió cuốn mây [Em] về. ĐK: Sao [Em] anh vẫn ngồi mà nghe cô [G] đơn Mà [D] nghe nức nở trong [C] hồn, và thương đôi mắt [E7] nhỏ em [Am] buồn. Vì mình yêu [Bm] nhau, v...