Chuyện [Am] từ năm trước lúc trời vào [C] đông Ngày [E7] ngày anh đến đón em khi tan [Am] trường Ước mơ trong [Dm] đời chúng mình chung [Am] lối Như bóng đôi ta [Dm] nghiêng dài trên hè [Am] phố Dù cho đường [C] trần mòn chân gian [F] khổ Rồi mình cũng vượt [Am] qua. Và [Am] đời không như chúng mình thầm [C] mơ Một [E7] chiều mưa gió ước đôi tâm...