Songs of artist: Minh Kỳ

Songs Chords Lyrics of artist: Minh Kỳ

Minh Kỳ

Minh Kỳ
a few seconds ago0 Views 0 songs

Minh Kỳ (1930 - 1975) tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, gốc Huế, sinh tại Nha Trang - Khánh Hòa. Theo gia phả hoàng tộc triều Nguyễn, Minh Kỳ là cháu 5 đời của Vua Minh Mạng.

Ông học nhạc từ năm 14 tuổi ở trường "Gagelin" (Quy Nhơn), sau đó du học ở trường "Ecole Universelle" (Pháp). Tác phẩm đầu tay của ông là bài Chị Hằng viết năm 1949.

Năm 1957 ông vào định cư tại Sài Gòn. Năm 1959, ông cùng với Anh Bằng, Lê Dinh lập nên nhóm Lê Minh Bằng. Chức vụ cuối cùng trước 30/4/1975 là đại uý cảnh sát Việt Nam Cộng Hoà.

Sau 30 tháng 4, 1975, bị bắt đi "học tập cải tạo" và bị chết oan vì lựu đạn vào khuya ngày 31 tháng 8, 1975 trong trại An Dưỡng, Biên Hòa.

Hiện nay, vợ ông đang định cư ở Mỹ, con trai ông vẫn còn sống ở Sài Gòn.

Theo wikipedia.org