1. [Am] Chuyện tình mình ngày đó vẫn mãi vấn [E7] vương trong lòng đó [Am] anh à Kỷ niệm buồn rạn vỡ với những ước [E7] mơ êm đềm xót [Am] xa [Dm] Và ngàn đời tình sẽ thắm thiết khắc [Am] ghi sâu đậm thiết [Dm] tha..à.a.á.! Khói thuốc [E7] say, dù là nơi ấm hắt hiu chiều [Am] mưa sầu 2. Tiếc [E7] thương mà làm chi ! Nhớ [Am] nhung mà làm chi...