Tôi bước vào [Am] yêu sợ một ngày đau thương tới Khi ấy là [C] khi người đã [E7] hết thương tôi [Am] rồi Hình bóng của [Dm] tôi mờ hẳn trong tim [E] người Để lại bao [Dm] nhiêu cơn sầu héo trong lòng [E7] tôi. Tôi vẫn thường [Am] lo một ngày xa xôi ấy Khi thấy người [C] yêu mình ôm [E7] gối qua tay [Am] người Tôi sẽ hỏi [Dm] tôi mình nên khóc hay...