1. Vì lỡ thương [Am] nhau nên đôi mình đành đau khổ Vì lỡ thương [Dm] nhau nên duyên [C] tình mình giông [Am] tố Ngày đó gặp [G] nhau khi hai người còn tay trắng Chúng mình thường ước [C] rằng trăm năm bạc đâu đôi [E7] lứa 2. Giờ đã xa [Am] nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn Lòng có vui [Dm] đâu khi xa [C] người mình yêu [Am] dấu Đừng trách gì [G]...