[Am] Ngày nào gặp [C] nhau quen nhau yêu [E7] nhau rồi sống [Am] bên nhau Những tưởng dài [G] lâu như trăng như [E7] sao cho đến bạc đầu Nào ngờ trời mưa mưa rơi không thôi nát tan tình [Am] đầu Nước mắt rơi [Dm] mau long lanh giọt [E7] sầu xót xa niềm đau Nào ngờ tình [C] yêu lênh đênh đưa [E7] ta vào chốn [Am] mê say Những tưởng thời [G] gian...