[Dm]Xin anh đấy mới sáng ngày ra [Em]Càu nhàu lên càu nhàu xuống nhà [Am]Mới cách đây mấy phút chẳng xa Giờ anh muốn chia đôi chúng ta (anh mắng em) [Dm]Xin anh đấy mới sáng ngày ra [Em]Phiền nhau thêm phiền nhau xuống nhà [Am]Mới cách đây mấy phút chẳng xa Giờ anh vẽ lên chuyện thứ 3 yeah   [Dm]Bắt đầu 1 ngày mới bằng 2 lần cau [Em]mày Anh vừa...