Hợp âm - tab: Xin Lỗi Vì Lỡ Nổi - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Xin Lỗi Vì Lỡ Nổi - (Xin [C]lỗi xin lỗi vì đã lỡ chơi nổi Xin [G]lỗi xin lỗi vì đ...)

a year ago1925 Disco Mai Ngô
--
Xin [C]lỗi xin lỗi vì đã lỡ chơi nổi
Xin [G]lỗi xin lỗi vì đã lỡ chơi trội
Tim[Am]viecnhanh hợp nhất, việc làm 24h
Mỗi [G]trang hợp thành tâm điểm cho sự [C]nghiệp để đời
Cũng [F]đã hợp nhất rồi, chịu không chịu thì thôi ([C]Xin lỗi nha)

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Xin Lỗi Vì Lỡ Nổi - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích