Hợp âm - tab: Xiềng tội lỗi ở trên con phá tan rồi (Sin's power over me is broken) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Xiềng tội lỗi ở trên con phá tan rồi (Sin's power over me is broken) - (Mọi xiềng [D]xích ở trên [G]con vỡ tan [D]rồi Mọi tội [D]lỗi...)

2 years ago643 Samuel Dinh,T.B. Joshua
--
Mọi xiềng [D]xích ở trên [G]con vỡ tan [D]rồi
Mọi tội [D]lỗi ở trên [G]con xóa bôi [D]rồi
Khi Jesus [A]đi con [D]đi khi Ngài [A]đi ta [D]đi
Mọi gông [Em]xích ở trên [A]con phá tan [D]rồi
 
Mọi đau [D]khổ ở trên [G]con nay không [D]còn
Sự cứu [D]rỗi đến với [G]con bởi Huyết [D]Ngài
Khi Jesus [A]đem ánh [D]sáng con chẳng sợ [A]chi bóng [D]tối
Sự sợ [Em]hãi ở trên [A]con đánh tan [D]rồi
 
Sự tăm [D]tối bởi Danh [G]Ngài ắt phải [D]lùi
Jesus [D]Christ Chúa hiển [G]vinh con ca [D]ngợi
Khi Ngài [A]ban khí [D]giới con đập [A]tan bóng [D]tối
Xiềng tội [Em]lỗi ở trên [A]con vỡ tan [D]rồi
 
Sin's [D]power over [G]me is [D]broken
Sin's [D]power over [G]me is [D]broken
When Jesus [A]went I [D]went when he [A]went we [D]went
Sin's [D]power over [G]me is [D]broken

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Xiềng tội lỗi ở trên con phá tan rồi (Sin's power over me is broken) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích