Hợp âm - tab: Vùng Đất Linh Hồn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Vùng Đất Linh Hồn - ([Em]Tôi muốn [C]hái những vì [G]sao [Em]Tôi muốn [C]nhìn đây...)

2 years ago1265 Ballade The Cassette
--
capo 1 [Em] [C] [G]
[Em]Tôi muốn [C]hái những vì [G]sao
[Em]Tôi muốn [C]nhìn đây đại [G]dương
[Em]Cho tôi [C]thêm những khát [G]khao
[Em]Cho tôi [C]xin thêm tình [G]thương
 
Rồi tôi [Em]đi.. [C].... [G]i
Và [Em]đi… [C]... [G]i
 
[Em]Tôi vẫn [C]chưa thể nào [G]quên
[Em]Những nếp [C]nhăn đã hằn [G]in
[Em]Bao nhiêu [C]năm vẫn cứ [G]thế
[Em]Kể những [C]câu chuyện ngày [G]xưa
 
Rồi tôi [Em]đi.. [C].... [G]i
Và [Em]đi… [C]... [G]i
Rồi tôi [Em]đi.. [C].... [G]i
Và [Em]đi… [C]... [G]i
 
Giờ tôi đã ở [Em]nơi [C]rất xa [G]
Chỉ còn lại những [Em]câu [C]thật thà [G]
Hạt sao vẫn nối [Em]đuôi [C]nhau rơi [G]
Màn sương thật khẽ [Em]dắt tôi [C]về nơi [G]...
Vùng đất linh hồn [Em] [C] [G]
 
[Em] [C] [G]
 
[Em]Tôi đã [C]thấy đau thật [G]đau
[Em]Tôi đã [C]đi mau thật [G]mau
[Em]Không mông [C]lung không nhớ [G]nhung
[Em]Dẫu có [C]ai đang gọi [G]theo
 
Vì giờ tôi đã ở [Em]nơi [C]rất xa [G]
Chỉ còn lại những [Em]câu [C]thật thà [G]
Hạt sao vẫn nối [Em]đuôi [C]nhau rơi [G]
Màn sương thật khẽ [Em]dắt tôi [C]dắt tôi [G]...
 
Solo
[Em] [C] [G]x7
 
Giờ tôi đã ở [Em]nơi [C]rất xa [G]
Chỉ còn lại những [Em]câu [C]thật thà [G]
Hạt sao vẫn nối [Em]đuôi [C]nhau rơi [G]
Màn sương thật khẽ [Em]dắt tôi [C]về nơi [G]...
 
La la la [Em]la…
[C]La la [G]la..

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Vùng Đất Linh Hồn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích