Hợp âm - tab: Tswv Yexus Yug Lug - Laj Suab Pov - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tswv Yexus Yug Lug - Laj Suab Pov - (VERSE 1 Hnub no [D]yog lub [A]kaum ob [Bm]hlis Kws yog [G]hn...)

2 years ago1023 Laj Suab Pov
--
Capo 2
VERSE 1
Hnub no [D]yog lub [A]kaum ob [Bm]hlis
Kws yog [G]hnub Tswv [A]Yexus koj yug [D]lug
Lug yug [D]nyob huv [A]Npe-Le-[Bm]Hees
Vim koj [G]hlub koj [A]txhaj le [D]lug yug
 
VERSE 2
Koj yug [D]nyob rua [A]huv nkuaj [Bm]nyug
Kws yog qhov [G]chaw tsw [A]phem tsw [D]qas
Txom nyem [D]kawg tsis muaj leej [Bm]twg
Yuav xaav lug [G]yug zoo [A]le Tswv [D]Yexus
 
CHORUS:
Los peb [D]hu nkauj qhuas Tswv Ye[Em]xus
Tus kws [A]muaj txuj kev hlub [D]luj
Halelu[D]yas
Txhawb [Bm]nqaa Yexus lug [G]yug
Nws tau [Em]lug paab peb txhua [A]tus
Peb txhaj tau [Em]lub neej [A]nyob kaaj sab [D]lug
 
VERSE 3
Hnub no [D]peb txhaj [F#m]le tuaj ua [Bm]ke
Ua koob [G]tsheej ncu [A]txug koj kev [D]hlub
Twb tau lug [D]yug paab [F#m]peb txhua [Bm]tus
Koj yog txuj [G]kev rua [A]peb rov qaab [D]moog tsev
 
CHORUS:
Los peb [D]hu nkauj qhuas Tswv Ye[Em]xus
Tus kws [A]muaj txuj kev hlub [D]luj
Halelu[D]yas
Txhawb [Bm]nqaa Yexus lug [G]yug
Nws tau [Em]lug paab peb txhua [A]tus
Peb txhaj tau [Em]lub neej [A]nyob kaaj sab [D]lug
 
VERSE 4
Tswv [D]Yexus peb [F#m]thov ua koj [Bm]tsaug
Rua koj txuj [G]kev hlub [A]kws koj pub rua [D]peb
Peb thov ncu [D]ntsoov koj [F#m]tej txaj [Bm]ntsig
Kws koj [G]tau yug [A]lug paab [D]peb
 
Up 1/2 tone: [D] —-> [Eb]
 
CHORUS:
Los peb [Eb]hu nkauj qhuas Tswv Ye[Fm]xus
Tus kws [Bb]muaj txuj kev hlub [Eb]luj
Halelu[Eb]yas
Txhawb [Cm]nqaa Yexus lug [Ab]yug
Nws tau [Fm]lug paab peb txhua [Bb]tus
Peb txhaj tau [Fm]lub neej [Bb]nyob kaaj sab [Eb]lug
 
CHORD BY: MINH MUAS

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tswv Yexus Yug Lug - Laj Suab Pov - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích