Hợp âm - tab: Trước Hiên Nhà - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Trước Hiên Nhà - ((Verse) [Cmaj7] Những nỗi nhớ theo mưa ùa [Cm6] về trong đêm...)

a year ago579 Pop Tăng Duy Tân
--
Tone [Em]
(Verse)
[Cmaj7] Những nỗi nhớ theo mưa ùa [Cm6] về trong đêm
Chỉ là anh [Bm7] có tất cả thể giới nhưng sao giờ [Em7] lại không em
Chắc do [Cmaj7] anh, thinh lặng [Cm6] bao lâu nay
Và chắc do [Bm7] em, em cần [Em7] 1 đôi tay
 
[Cmaj7] Giấu nước mắt anh rơi nhiều [Cm6] lần bên nhau
Chỉ là em [Bm7] đã lỡ xé nát trái tim anh thành [Em7] ngàn cơn đau
Một thói [Cmaj7] quen xưa, lang thang [Cm6] giữa đêm đông
Và có [Bm7] hay chưa, một lần [Em7] em mở lòng
 
(Pre-Chorus)
Để [Cmaj7] thấy, thấy ai phía [Cm6] sau lưng em
Đang nhìn thật [Bm7] lâu, dù là em [Em7] đâu biết gì
Và [Cmaj7] có, trái tim vẫn [Cm6] luôn yêu em
Dù dòng tin [Bm7] nhắn em chưa hề xem [Cmaj7]
 
(Chorus)
Giá như đừng yếu [Cmaj7] đuối có lẽ nước mắt anh không rơi [Cm6]
Trên tay dòng [Bm7] thư mang theo tâm tư anh còn chưa [Em7] nói
Lần cuối xin người quay [Cmaj7] gót để biết vẫn có ai đang chờ [Cm6]
Chờ mùa đông [Bm7] qua, được nhìn em [Em7] đứng trước nhà
 
(Rap)
[Cmaj7] Chưa từng quên em hạt mưa làm mi lem
[Cm6] Những nỗi nhớ cứ thế đan xen
Lặng nhìn [Bm7] cơn mưa đêm chợt qua trước thềm
[Em7/B] Anh thương em dù duyên chẳng bền
[Cmaj7] Có, có nỗi nhớ không tên,
[Cm6] giữa thế giới trống vắng không em
[Bm7] Buông, buông 1 câu câu giã từ
[Em7/B] Anh xin em một lần giá như
[Cmaj7] Đừng nhìn anh như thể chẳng quen [Cm6] nhau
[Bm7] Đừng làm anh phải khóc giữa đêm [Em7] thâu
[Cmaj7] Muộn phiền trên mi mắt chẳng ai [Cm6] lau
Chỉ là chôn [Bm7] giấu, bởi vì anh [Em7] cũng biết đau
 
(Pre-Chorus)
Để [Cmaj7] thấy, thấy ai phía [Cm6] sau lưng em
Đang nhìn thật [Bm7] lâu, dù là em [Em7] đâu biết gì
Và [Cmaj7] có, trái tim vẫn [Cm6] luôn yêu em
Dù dòng tin [Bm7] nhắn em chưa hề xem [Cmaj7]
 
(Chorus)
Giá như đừng yếu [Cmaj7] đuối có lẽ nước mắt anh không rơi [Cm6]
Trên tay dòng [Bm7] thư mang theo tâm tư anh còn chưa [Em7] nói
Lần cuối xin người quay [Cmaj7] gót để biết vẫn có ai đang chờ [Cm6]
Chờ mùa đông [Bm7] qua, được nhìn em [Em7] đứng trước nhà
 
(Chorus 2)
Giá như đừng yếu [Dmaj7] đuối có lẽ nước mắt anh không rơi [Dm6]
Trên tay dòng [C#m7] thư mang theo tâm tư anh còn chưa [F#m7] nói
Lần cuối xin người quay [Dmaj7] gót để biết vẫn có ai đang chờ [Dm6]
Chờ mùa đông [C#m7] qua, được nhìn em [F#m7] đứng trước nhà
 
[Dmaj7] Muộn phiền trên mi mắt chẳng ai [Dm6] lau
[C#m7] Chỉ là chôn giấu, bởi vì anh [F#m7/C#] cũng biết đau
[Dmaj7]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Trước Hiên Nhà - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích