Chord/Tab song: Trai Trà Vinh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trai Trà Vinh - (Người [Am]ơi để anh đưa em [Dm]về Thấy thằng cu [E]tí tuột q...)

a year ago578 Đá Số Tới
--
Người [Am]ơi để anh đưa em [Dm]về
Thấy thằng cu [E]tí tuột quần đi [Am]chơi
Mà [Am]khoan, em hỏi anh một [Dm]câu
Nhà anh quận [E]mấy ở gần hay [Am]xa
 
Quê Trà [Am]Vinh anh nhà ở quê Trà [Dm]Vinh
Lên Sài Gòn ở chung nhà [E]Dính
Nhưng anh có nhà ở quê Trà [Am]Vinh
Quê Trà Vinh

Chords List

Chord: Trai Trà Vinh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like