Chord/Tab song: Tìm tên anh trên bờ cát (Tìm Tên Em Trên Bờ Cát) - Duy Thái

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tìm tên anh trên bờ cát (Tìm Tên Em Trên Bờ Cát) - Duy Thái - ([Dm] Anh hãy [E7] đi tìm tên [A7] anh, em [Gm6] đã viết trên...)

3 years ago141 Duy TháiWallpapers HD
Available on
--
[Dm] Anh hãy [E7] đi tìm tên [A7] anh, em [Gm6] đã viết trên bờ cát
Và trên tên [A7] anh, tình [Bb] yêu là một cánh [A7] chim
Giữa [D7] không gian anh tưởng [Gm6] ra
Một không gian yên [A7] lặng
Nhưng sóng biển vẫn cồn cào xáo [Dm] động
Anh ngước [Gm] nhìn hàng phi lao tràn [A7] nắng
Muốn quên [Bb] đi!
Muốn [C] quên đi con sóng đói cồn [F] càọ
Chỉ [Gm6] có anh và [A7] em, chỉ có em và [Dm] anh!
 
[E7] [F] [A7]
 
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm]đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5]lại mình em với biển [A7]khơi
 
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm7]đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5]lại mình [A7]em với biển [Dm] khơi
 
[Dm] Anh hãy [E7] đi tìm tên [A7] anh, em [Gm6] đã viết trên bờ cát
Và trên tên [A7] anh, tình [Bb] yêu là một cánh [A7] chim
Giữa [D7] không gian anh tưởng [Gm6] ra
Một không gian yên [A7] lặng
Nhưng sóng biển vẫn cồn cào xáo [Dm] động
Anh ngước [Gm] nhìn hàng phi lao tràn [A7] nắng
Muốn quên [Bb] đi!
Muốn [C] quên đi con sóng đói cồn [F] càọ
Chỉ [Gm6] có anh và [A7] em, chỉ có em và [Dm] anh!
 
[E7]-[F] | [A7]
 
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm]đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5]lại mình em với biển [A7]khơi
 
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm7]đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5]lại mình [A7]em với biển [Dm] khơi

Chords List
Available on

Chord: Tìm tên anh trên bờ cát (Tìm Tên Em Trên Bờ Cát) - Duy Thái - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like