Hợp âm - tab: Thu hờ hững - Vĩnh Điện - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Thu hờ hững - Vĩnh Điện - (Nắng đi chiều ở [Am] lại Ta [G] đứng mãi bên [F] sông Canh [...)

2 years ago436 Vĩnh Điện
--
Capo:2
Nắng đi chiều ở [Am] lại
Ta [G] đứng mãi bên [F] sông
Canh [G] chừng con nước [C] chảy
Nhìn [G] thu rơi xuôi [E7] dòng.
 
Nhớ [A7] những chiều gió [Dm] lộng
Lá [G] vàng rụng đầy [C] sân
Con [F] đò neo bến [G] đợi
Biết [E7] người có về [Am] không?
 
Bao [C] thu qua hờ [F] hững
Đò [B7] xưa đã sang [E7] sông
Dòng [G] sông càng thêm [C] rộng
Cõi [E7] lòng vẫn nhớ [Am] mong.
 
Thu [G] này bao thu [F] nữa?
Người [G] sẽ về ngang [E7] sông?
Lá [G] vàng ơi thôi [C] rụng
Để [E7] má thắm còn [Am] hồng.
 
Thu [G] này bao thu [F] nữa?
Người [G] sẽ về ngang [E7] sông?
Lá [G] vàng ơi thôi [C] rụng
Để [E7] má thắm còn [Am] hồng.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Thu hờ hững - Vĩnh Điện - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích