Chord/Tab song: Thắp Hương

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thắp Hương - (Verse 1: [Em]Tết Âm về quê thăm mộ Cha Chắp tay cầu, thắp hư...)

--
Verse 1:
[Em]Tết Âm về quê thăm mộ Cha
Chắp tay cầu, thắp hương trồng hoa
Khắp nơi hò vang ý nghĩa Cha
Thời gian nuốt trôi cơ thể già..
 
[A]Cơn mưa tí hon như bàn chân bao đứa con
Trôi về [Em]nơi Đất Mẹ
[A]Tan theo nước mưa
Hay gọi, trưa xưa quan trường
Hay [Em]nóng nhiều
 
Chorus:
Ngậm khói [Am]hương nồng cay, và nhớ năm xưa
Tựa nhà [Em]ta; vào ra, người tiễn, kẻ đưa
Gọi Thầy [Am]qua, ngày Xuân, mà cũng suốt trưa
Lời người [C]dông dài như, cơn [B7]mưa, triền miên
[B]Tiếng Nam [Em]Mô!
[D] [Em]x10
 
Verse 2:
[Em]Đoán xem ngày mất ta về đâu?
Đoán xem Đời tiễn ta về đâu?
Chỉ xin về nơi khói hương nhang
Thời gian lướt trôi, thôi về đâu?
 
[A]Khoan khoan tiễn ta, có về, sao không thoát ra
Luân hồi [Em]luân hồi
[A]Đông qua thấy xuân lại về
Xuân qua thấy đông, lại hội [Em]xuân hồi
 
Chorus:
Ngậm khói [Am]hương nồng cay, mà nhớ năm xưa
Tựa nhà [Em]ta; vào ra, người tiễn, kẻ đưa
Gọi Thầy [Am]qua, ngày Xuân, ngồi cũng suốt trưa
Lời người [C]dông dài như, cơn [B7]mưa, triền miên
Ngậm khói [Am]hương, nồng cay, mà nhớ, năm xưa
Tựa nhà [Em]ta; vào ra, người tiễn, kẻ đưa
Gọi Thầy [Am]qua, ngày Xuân, ngồi cũng ban trưa
Lời người [C]dông dài như, cơn [B7]mưa, triền miên
[B]Tiếng Nam [Em]Mô A DI ĐÀ PHẬT X20
 
[Em]Tết Âm về quê thăm mộ Cha
Chắp tay cầu, thắp hương trồng hoa
Khắp nơi hò vang ý nghĩa Cha
Thời gian trôi trôi như thật xa
 
[Em]Tết Âm về quê thăm mộ Cha
Chắp tay cầu, thắp hương trồng hoa
Tết Âm về quê thăm mộ Cha
Chắp tay cầu, thắp hương trồng hoa

Chords List

Chord: Thắp Hương - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like