Sheet of song: Tìm dấu hương xưa - Vân Trang

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tìm dấu hương xưa - Vân Trang - (Ta [Am] về tìm dấu hương [C] xưa Hoàng hôn rũ [E7] bóng chiề...)

5 months ago122 Boléro Vân Trang Sheet

Sheet - Images: Tìm dấu hương xưa
Maybe you like