Sheet bản nhạc bài hát: Nắng lên xóm nghèo - Phạm Thế Mỹ

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Nắng lên xóm nghèo - Phạm Thế Mỹ - (1. Đây xóm [C] nghèo quê tôi khi nắng [G] lên Hương lúa [G7]...)


Sheet - Images: Nắng lên xóm nghèo
Có thể bạn thích