Hợp âm - tab: She's a Yum Yum - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: She's a Yum Yum - ( She's A Yum Yum:Charlie Rich. Recorded in 1966 on GROOVE ...)

3 years ago508 Charlie Rich
--
She's A Yum Yum:Charlie Rich.
Recorded in 1966 on GROOVE Records.
DNC.

INTRO: F Bb Fm Bb Fm Bb Fm Bb Ab

#1.
[Bb]Sweeter than honey can be to your [F]tum-tum.
[F]That [Cm]little girl of [F]mine, she's a [Bb]yum-yum[F].
[Bb]One sweet taste of her lips makes me [F]rum-dum[Cm7].
[F]That [Cm]little girl of [F]mine, she's a [Bb]yum-yum.[Eb][Ebm]

#2.
She make me [Eb]shiver and shake, when she [Bb]talks.
[Bb]And she really knocks me [Eb]out, [Bb]when she [C]walks[F].
Whoa, [Bb]everybody ask me [Eb]where, [Bb]do she [F]come from.
[Eb]That [Cm]little girl of [F]mine, she's a [Bb]yum-yum.[F][Bb]

INTERLUDE: Eb Bb F..Bb

#3.
She make me [Eb]shiver and shake, when she [Bb]talks.
[Bb]And she really knocks me [Eb]out, [Bb]when she [C]walks[F].
Whoa, [Bb]everybody ask me [Eb]where, [Bb]do she [F]come from.
[Eb]That [Cm]little girl of [F]mine, she's a [Bb]yum-yum.[F][Bb]

OUTRO:
[F]That [Cm]little girl of [F]mine, she's a [Bb]yum-yum.
[F]That [Cm]little girl of [F]mine, she's a [Bb]yum-yum..(Fade.)


A sixties smash from Kraziekhat.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: She's a Yum Yum - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích