Hợp âm - tab: Rượu Hồng Đào - Vũ Đức Sao Biển - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Rượu Hồng Đào - Vũ Đức Sao Biển - (1. Mời anh uống với [Em] em một chung rượu ngọt ngào Mùa xuâ...)

--
1. Mời anh uống với [Em] em một chung rượu ngọt ngào
Mùa xuân thắm sắc hoa đẹp tươi ánh rượu Hồng đào
Ta gặp [G] nhau như [Bm] chim trời cá [A] nước [C]
Trên quê hương [Em] mà đất [C] thấm dẫu chưa [Bm] mưa
Ta gặp [D] nhau thiên [Bm] thu thành giây [D] phút
Có chung rượu [G] này chưa [Bm] nhấm đã thèm [Em] say.

Rót đầy [D] chung như [Am] lòng em với [C] người
Uống cạn [Em] đi cho [G] lòng em nhớ [A] người
Dẫu chẳng thành [D] đôi thành [A] lứa vẫn không [Em] quên
Hoa đào mùa [A] xuân hồng [C] trên đôi má [Em] em.

Đất Quảng [Em] Nam có hương rượu nhiệm [A] màu
Người Quảng [Em] Nam vốn chân tình thuần [A] hậu
Biển rộng trời [G] cao và [Em] núi biếc sông [Bm] sâu
[Em] Từ trăm năm kết [G] tinh làm [A] nên chất rượu Hồng [Em] đào.

Nào xin uống với [C] nhau một [Em] chung rượu đầy [A] vơi
Để mai kia biển [G] dâu dễ [A] chi mới gặp được [Em] người.

2. Mời anh uống với [Em] em một chung rượu nồng cay
Rằng xuân bất tái lai đẹp sao chút kỷ niệm này
Ta gặp [G] nhau như [Bm] mưa nguồn chớp [A] núi [C]
Tay nâng chung [Em] rượu ca [C] tiếng hát giao [Bm] bôi
Ta gặp [D] nhau như [Bm] trăng tròn lại [D] khuyết
Rót chung rượu [G] đầy bao [Bm] nỗi nhớ người [Em] ơi

Uống một [D] chung cho [Am] mùa xuân thức [C] dậy
Rót một [Em] chung sao [G] lòng mong nhớ [A] hoài
Rót về miền [D] Tây đồi [A] núi thắm như [Em] tranh
Rót về biển [A] Đông tình [C] em như sóng [Em] xanh

Tiếng Quảng [Em] Nam có giai điệu mặn [A] mà
Người Quảng [Em] Nam vốn ngôn từ thiệt [A] thà
Mở rộng vòng [G] tay và [Em] gắn kết tim [Bm] ta
[Em] Hồn quê em Quảng [G] Nam nằm [A] trong sắc rượu đậm [Em] đà

Mời ta uống với [C] ta một [Em] chung rượu ngọt [A] ngào
Ngày mai xa cách [G] nhau làm [A] chi có rượu Hồng [Em] đào.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Rượu Hồng Đào - Vũ Đức Sao Biển - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích