Hợp âm - tab: Quên Cách Để Quên (Fade) - Jeff Satur - ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Quên Cách Để Quên (Fade) - Jeff Satur - ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง - (Tốn bao thời gian [C] Thì chuyện của chúng ta mới [Dm7]phai ...)

12 days ago33 Jeff Satur
--
Tone gốc E: Capo 4
Tốn bao thời gian [C]
Thì chuyện của chúng ta mới [Dm7]phai theo gió bay
Mùi cà [Cadd9/E]phê ngày hôm ấy, hình bóng cuối của em đang dần [F]xa
 
Từng bảo rằng [C]em nếu muốn đi, thì người không cần [Dm7]phải lo cho anh đâu
Và giờ [Cadd9/E]em bước đi, còn anh vẫn ở nơi [F]đây
 
Thầm cầu [Dm]mong nằm mơ sẽ [Cadd9/E]không nhớ đến
Bản tình [F]ca giờ đây chẳng [Cadd9/E]nhắc đến em
Chỉ đành [Dm7]buông vòng tay, mà tại [Cadd9/E]sao anh vẫn nghĩ về [F]em [Fm6]
 
Rằng lòng anh vẫn chẳng, thể [C]quên, thể quên
Hình bóng ấy đã [Dm7]mãi, khắc ghi, khắc ghi
Dặn lòng là phải [Cadd9/E]quên được người, mà vẫn chẳng thể nào [F]quên được em
 
Rằng lòng anh vẫn [C]chẳng, thể quên, thể quên
Hình bóng ấy đã [Dm7]mãi, khắc ghi, khắc ghi
Phải tốn biết [C/E]bao dòng lệ, xoá đi em trong tim
Phải làm [F]sao?
[Fm6]Bởi vì anh vẫn chẳng thể quên được người
 
Mỗi đêm ngày [C]trôi
Đồng hồ lặng lẽ vang lên từng [Dm7]nhịp mong chờ
Chờ đến [Cadd9/E]sáng để chuyện xưa dần phai đi sẽ đưa em trở [F]về
 
Và rồi giờ [C]đây anh hiểu rằng
Nỗi nhớ đến em [Dm7]chỉ khiến cho anh đau
Kẹt ở trong ký [Cadd9/E]ức, câu thề xưa mãi luôn còn [F]đây
 
Thầm cầu [Dm]mong nằm mơ sẽ không nhớ [Cadd9/E]đến
Bản tình [F]ca giờ đây chẳng nhắc đến [Cadd9/E]em
Chỉ đành [Dm]buông vòng tay, mà tại [Cadd9/E]sao anh vẫn nghĩ về em [F]
 
Rằng lòng anh vẫn [C]chẳng, thể quên, thể quên
Hình bóng ấy đã [Dm7]mãi, khắc ghi, khắc ghi
Dặn lòng là phải [Cadd9/E]quên được người, mà vẫn chẳng thể nào [F]quên được em
 
Rằng lòng anh vẫn [C]chẳng, thể quên, thể quên
Hình bóng ấy đã [Dm7]mãi, khắc ghi, khắc ghi
Phải tốn biết [C/E]bao dòng lệ, xoá đi em trong tim
Phải làm [F]sao?
[Fm6]Bởi vì anh vẫn chẳng thể quên được người
 
[Am] [G/B] [C] [G/B]
 
Thật lòng chỉ [Am]muốn xoá đi những [Em/G]ngày chung đôi chúng [F#m7(b5)]ta
Cùng niềm hạnh phúc của anh khi [Fm6]xưa ngày đầu thấy [C]em
 
Rằng lòng anh vẫn [C]chẳng, thể quên, thể quên
Hình bóng ấy đã [Dm7]mãi, khắc ghi, khắc ghi
Phải tốn biết [C/E]bao dòng lệ, xoá đi em trong tim
Phải làm [F]sao?
[Fm6]Bởi vì anh vẫn chẳng thể quên được người [C]
 
[Dm7]Bởi vì anh vẫn [G13]chẳng thể quên được [C]người

Danh sách hợp âm

Có thể bạn thích