Hợp âm - tab: Pucca Funny Love - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Pucca Funny Love - ([G]Pucca loves Garu. He's a pretty [C]boy [G]Ninjas with noo...)

a month ago38
--
Capo 1
[G]Pucca loves Garu. He's a pretty [C]boy
[G]Ninjas with noodles kissy chase kissy face. Wam bam bam!
[D]Pu, pu, pu, pu, pu, [A]Pu, pu, pu, pu, pu-[D]cca Funny [G]love pu-pu
[D]Pu, pu, pu, pu, pu, [A]Pu, pu, pu, pu, pu-[D]cca Funny [G]love pu-pu
[G]Pucca loves Garu kissy chase kissy face. Wam bam bam!

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Pucca Funny Love - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích