Hợp âm - tab: Niềm Vui Thiết Tha - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Niềm Vui Thiết Tha - (Niềm [C]vui, niềm [G]vui dâng thiết [C]tha khi bước [F]vào Đ...)

a year ago709 Ballade Phanxicô
--
Niềm [C]vui, niềm [G]vui dâng thiết [C]tha khi bước [F]vào Đền [G]thánh Chúa Trời [C]ta.
Ngay nơi [F]đây Chúa ban tình [C]thương muôn [G]người đến chung tôn [F]thờ, tôn [C]thờ tình Chúa ta.
Xin Chúa [C]đỡ nâng con đêm ngày, xin thương [Dm]tình dắt dìu đời [G]con.
Xin cho [F]con vui trên đường [Dm]đời. Xin cho [G]con say trong tình [C]Ngài.
 
Niềm [C]vui, niềm [G]vui dâng thiết [C]tha khi bước [F]vào Đền [G]thánh Chúa Trời [C]ta.
Ngay nơi [F]đây Chúa ban tình [C]thương muôn [G]người đến chung tôn [F]thờ, tôn [C]thờ tình Chúa ta.
Con mong [C]ước bao nhiêu tháng ngày, xin trong [Dm]hồn thắm đẹp tình [G]yêu.
Tâm tư [F]con trông mong một [Dm]điều: Cho con [G]luôn sống trong nhà [C]Ngài.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Niềm Vui Thiết Tha - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích