Chord/Tab song: Người chiến sĩ ấy

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Người chiến sĩ ấy - (Người chiến sĩ [C]ấy ai đã gặp [Em]anh Không thể nào [F]quên...)

a year ago720 Ballade Hoàng Vân
--
Người chiến sĩ [C]ấy ai đã gặp [Em]anh
Không thể nào [F]quên, không thể nào [G]quên
Bao nhiều năm [F]trường trên đường cách [G]mạng
Anh vẫn [Em]đi đi mãi không [Am]ngừng
Như cánh chim [G]trời không biết [C]mỏi
Mỗi bước [G]đi biết mấy gian [G]nan
Vào ra [Em]tù đã mấy lần anh [Am]nhỉ
Đạn quân [Am]thù đã mấy lần rách áo [Dm]anh
Anh [G]ở bà con thương, [G].. anh đi [G]bà con nhớ
 
[C]Ơi những mùa [F]xuân đẹp [G]nhất
Trên đường kháng [Em]chiến hoa nở sáng [G]rừng
Rừng bao nhiêu [F]lá thương anh biết [F]mấy
Uống nước dòng sông [Am]lại nhớ đến nguồn [Em]...
[Em]Tổ quốc... [G]ơi... [F]người kiêu hãnh biết [G]bao
[C]Có Đảng [Am]ta... [C]Đảng Cộng sản Việt [Am]Nam
[C]Có Bác [G]Hồ... [C]và muôn vạn người [Em]con...
[Am]Suốt... [Dm]đời tận [G]trung với nước với [C]dân
Như [G]anh người chiến sĩ [C]ấy
Như [F]anh người [G]chiến sĩ [C]ấY.
 
Người chiến sĩ [C]ấy ai đã gặp [Em]anh
Không thể nào [F]quên, không thể nào [G]quên
Bao nhiêu năm [F]trường lên rừng xuống [G]biển
Trên núi [Em]cao hay dưới đồng [Am]bằng
Không có nơi [G]nào anh vắng [C]mặt
Mỗi bước [G]đi biết mấy yêu [G]thương
Rừng cây [Em]nào trên chiến trường anh [Am]nghỉ
Thành phố [Am]nào ánh sáng điện thức trắng [Dm]đêm
Dâng [G]cả cuộc đời anh [G]cho hai [G]miền đất nước
 
[C]Ôi hỡi vầng [F]trăng rực [G]sáng
Treo đầu [Em]võng trên Đồng Tháp [G]mười
Đồng bao nhiêu [F]nước thương anh biết [F]mấy
Lớp lớp đời [Am]sau nguyện nhớ suốt [Em]đời....
[Em]Tổ quốc... [G]ơi... [F]người kiêu hãnh biết [G]bao
[C]Có Đảng [Am]ta... [C]Đảng Cộng sản Việt [Am]Nam
[C]Có Bác [G]Hồ... [C]và muôn vạn người [Em]con...
[Am]Suốt... [Dm]đời tận [G]trung với nước với [C]dân
Như [G]anh người chiến sĩ [C]ấy
Như [F]anh người [G]chiến sĩ [C]ấy.
 
[G]Hiếu Trang Sâu róm gửi đến các đồng chí Lửa Việt thân yêu[G] <3

Chords List

Chord: Người chiến sĩ ấy - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like