Hợp âm - tab: Nghe tiếng trống quê hương - Thái Cơ - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Nghe tiếng trống quê hương - Thái Cơ - ([F#m] Sẽ đưa em về thăm quê hương anh nơi Tiền Hải [Bm]Nghe ...)

2 years ago494 Thái Cơ
--
[F#m] Sẽ đưa em về thăm quê hương anh nơi Tiền Hải
[Bm]Nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mải hát bốn mùa
[C#]Nghe tiếng trống năm ba [D]mươi còn lay động đến bây [Bm]giờ.
 
[F#m]Tiếng, tiếng trống đó chính là lời Đảng [F#]gọi
[Bm]Lớp lớp nông dân đã vùng [F#]lên như bảo [A]nổi như sóng [Bm]cồn
[F#]Phá hết gông xiềng để giành lại những áo [Bm]cơm
[C#]Ôi trang lịch sử liệt [A]oanh là hương thơm thơm [F#m]mãi.
 
[F#]Tiếng, tiếng trống đó giục mùa vàng nắng [F#]trải
[C#]Ngon lúa thâm canh vươn [F#]nhanh ra cuối dải Hồng Hà
[C#]Nhịp máy khoan reo gọi tài [A]nguyên từ trong lòng đất bao [F#]la
[F#]A... Tiền Hải quê ta là biển [A]vàng biển bạc,
[C#]Mà tới hôm nay mới thật xứng với tên [F#]mình

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Nghe tiếng trống quê hương - Thái Cơ - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích