Hợp âm - tab: Nào Cùng Nhau Ta Lớn Tiếng Hát - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Nào Cùng Nhau Ta Lớn Tiếng Hát - ([Em]Nào cùng [C]nhau ta [D]cất tiếng hát vui [Em]mừng, Dâng ...)

a year ago701 Russel Crowe
--
[Em]Nào cùng [C]nhau ta [D]cất tiếng hát vui [Em]mừng,
Dâng [B7]lên Giê-su muôn lời chúc [Em]tôn,
[Em]Thờ phượng bằng [C]tâm linh [D]vỗ tay cho [Em]đều,
Tôn [B7]cao Giê-su Danh thật diệu [Em]kỳ.
ĐK:
[Em]Tôn vinh [Am]chúc [Em]tôn Giê-su Đấng con hằng yêu [B7]quý!
(Ha-lê-lu-[Em]gia)
Ha-lê-[Am]lu-[Em]gia tôn [B7]cao Giê-su Danh thật diệu [Em]kỳ.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Nào Cùng Nhau Ta Lớn Tiếng Hát - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích